Ordningsregler

Följande ordningsregler är tillkomna för din och de andra gästernas trevnad

Tystnad
Alla gäster förväntas visa varandra hänsyn. Visa extra hänsyn mellan kl. 23:00 och 07:00. Störande uppträdande är inte tillåtet.

Rökning
Rökning är förbjuden i hela fastigheten samt på balkongen.

Borttappad nyckel
Vid borttappat nyckelkort debiteras gästen en kostnad.

Skador
Gästen ansvarar själv för skada som hen eller hens gäster vållar inom Broholm Bed&Breakfast. All skadegörelse & sabotage debiteras.

Regelbrytning
Broholm Bed&Breakfast äger rätt att avvisa gäster som uppträder störande, eller inte följer de regler som gäller för vistelsen. Gäster som blivit avvisade har ingen rätt till ersättning eller återbetalning.

Minderåriga
Minderåriga får inte boka på egen hand. Om en vuxen gör en bokning till en minderårig är denne personen ansvarig för den minderåriga under dess vistelse. Vi kräver kontaktinformation till den ansvarige vuxna.

Brandlarm
Om brandlarmet triggas avsiktligt så kommer personen ansvarig till detta debiteras.

Personliga ägodelar
Broholm Bed&Breakfast tar inget ansvar för personliga ägodelar i de allmänna ytorna.

Utrymningsplan
Lägg lite tid på att läsa utrymningsplanen som hänger på insidan av dörren på varje rum.

Besökare
På rummen får endast de gäster som rummet har bokats för vistas.

Husdjur
Inga husdjur tillåts i byggnaden.

Utcheckning
Utcheckning sker senast kl. 10:00.